top of page

MED HJERTE FOR HESTEN

Siden Norsk Rikstoto ble stiftet i 1982 har milliarder av kroner gått tilbake til hestenæringen. Hesten er kjernen av produktet som Norsk Rikstoto selger, og de skal legge til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet skal gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl.På samme måte som Norsk Tipping overfører sitt overskudd til kultur og idrett, overfører Norsk Rikstoto sitt overskudd tilbake til norsk hestesport og ulike formål knyttet til hest.


– I 2021 overførte vi mer enn 500 millioner til dette formålet. Pengene går til ulike formål med hesten i sentrum, blant annet barneidrett, utdanning, avl, forskning, hestevelferd og hest i terapi, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann.


Overskuddet til Norsk Rikstoto bidrar til følgene viktige samfunnsformål:


Avl

Gjennom finansiering av Norsk Hestesenter bidrar Norsk Rikstoto til avl av de norske hesterasene, blant annet de utrydningstruede rasene fjordhesten, dølahesten og lyngs/nordlandshesten. Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb, som også får finansiering av Norsk Rikstoto, fremmer norsk avl av travhester (kaldblodstraver og varmblodstraver) og galopphester (engelsk fullblodshest).


Arbeidsplasser

Hesten bringer med seg en stor verdikjede, som igjen gir mange arbeidsplasser. Ved å gi overskuddet tilbake til hestesport, hestehold og hesteavl bidrar Norsk Rikstoto til ca. 16.000 arbeidsplasser.


Hestevelferd

Norsk Rikstoto eier Dyrehospitalet Bjerke (Rikstotoklinikken Bjerke AS) som er landets største og ledende private dyrehospital. Dyrehospitalet tilbyr 24 timers akuttvakt. I tillegg bidrar Norsk Rikstoto til hestevelferd gjennom bidrag til Det Norsk Travselskap og Norsk Jockeyklubb, samt bidrag til antidopingarbeid og forskning på hestehelse.


Utdanning

Dersom man vil jobbe med hest kan man ta utdanning gjennom Norsk Hestesenter, som i hovedsak finansieres av Norsk Rikstoto. Norsk Hestesenter har en populær linje for ridelærerutdanning og tilbyr også andre utdannelser innenfor hestefag.


Helse og relasjon

Det er dokumentert at hesten kan ha svært gunstig innvirkning på de som sliter med psykiske problemer og blir også brukt aktivt i terapiridning for de som har fysiske utfordringer. Hest er også en miljøskaper for barn og unge samt brobygger i integreringsmiljøer. Finansiering av aktivitetene Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb gjør innen hest og helse er et viktig bidrag til samfunnet.Comments


bottom of page